BUSHIDO

Som freelancer, ktorý túži mať svätý pokoj.

Dusan Tatransky Online Bodyguard

Mám to premyslené. Pri svojej práci sa riadim týmito zásadami:

Šťastný je ten, kto dosiahne poznanie a slobodu, nie slávu alebo bohatstvo

Úspešný je ten, kto so svojim časom môže naložiť tak, ako uzná za vhodné

Menej je niekedy viac, uprednostňuj kvalitu pred kvantitou

Rob výhradne pre spriaznené duše, nervy tvoje ušetrí to

Keď niečo robíš, snaž sa urobiť viac, ako sa od teba očakáva

Nesľúb nikdy klientovi svojmu, čo splniť nedokážeš

Napriek tomu, že freelancer si, snaž sa o budovanie dlhodobých vzťahov

Konaj premyslene, a vyhýbaj sa neuváženým rozhodnutiam

Váž si svoj a druhých čas, a štíť sa otravovať ich pozornosť

Nevezmeš meno klientovo nadarmo, lež ochraňovať budeš ho